Forfatter: Jostein Jåtten

Omvisning på Arkivenes Hus mandag 25. mars kl. 19:00

Det blir omvisning på Arkivenes Hus for medlemmene i Jåttå og Hinna historielag mandag 25. mars kl. 19 til 20.30.

Arkivenes Hus inneholder Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og Misjons- og diakoniarkivet. Bygningen er på 15.000 kvadratmeter, hvorav nesten halvparten består av underjordiske arkiver. De øvrige funksjonene i huset er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium.

Vi får omvisning i grupper med ca. 10 personer i hver gruppe. De som venter på omvisning kan sitte i kantina. Etter omvisningen blir det kaffe og kringle.

Kjørerute: Kjør inn i lyskrysset i Kristine Bonnevies vei mot Oljedirektoratet. Ta til høyre ved Oljedirektoratet og ned til Richard Johnsens Gate 12. Det er stor parkeringsplass ved bygget.

Medlemsmøte og årsmøte mandag 25. februar 2019 kl. 19:00 på Idun for Jåttå og Hinna Historielag

Saksliste:

1.     Åpning av leder, konstituering.

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3.     Valg av ordstyrer og referent.

4.     Årsberetning for 2018 ved leder Petter.

5.     Regnskap for 2018 ved kasserer Atle

6.     Fastsettelse av kontingent for Jåttå og Hinna historielag 2019.

7.     Valg av tillitsvalgte ved valgkomiteen.

8.     Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ.

9.     Innkomne forslag: Ingen.

Foredrag:«Kari Lofthus og hennes historie, familie og eiendom»
ved  Per Øyvind Skrede

Kaffimat  og kaffi.

Laust og fast fra laget.

Utlodning

Entre: Medlemmer kr 30 og ikke medlemmer kr 50

Årsmelding og regnskap vil ligge utlagt ved inngang på møte dagen eventuelt sendt ut i mail før årsmøtet.

Vennlig hilsen for styret

Atle Ellefsen

Kasserer

Referat medlemsmøte 28.1.19

Petter Urdal ønsket de nesten 50 frammøtte velkommen til kveldens foredrag – Odin Leirvåg Glimt fra luftkampene over Rogaland 1940-45 – Sola og Forus flyplass. Leirvåg tegnet opp det strategiske bildet rundt 1940, og hvorfor Norge ble angrepet. Rogalandområdet var et strategisk viktig område, og Sola spilte en viktig rolle både i nærområdet og andre sentrale krigsområder. Leirvåg foredro med stor entusiasme, høy stemme og stor detaljkunnskap om temaet, og publikum var sterkt motivert. Det vil føre for langt å gjengi foredraget. Vi vil anbefale å kjøpe boken «Alarmstart», bind 5 i serien Glimt fra okkupasjonen.

Etter pause med kaffe og kaker fortalte Jostein Hodne en gripende fortelling om sitt nyttår 1949.

Petter avsluttet kvelden med å gi skrapelodd som presang til flinke selgere av årbok 4.

Møtereferat medlemsmøte/julemøte i Jåttå og Hinna Historielag 26.11.2018.

35 medlemmer hadde funnet veien til Idun denne råkalde kvelden, sikkert minus 2 grader! Klokka ble både 1900 og 1910 før lagets leder reiste og sa at forsinkelsen ikke var tilfeldig, men en del av styrets plan om at medlemmene skulle få god anledning til å radla før møtet!

På programmet sto egentlig et innslag fra bydelsutvalget, men ingen av politikerne der hadde funnet tid til å stille.

Som en kompensasjon for dette var Brynjulf Ankerheim utfordret til å lage en kviss med utgangspunkt i stoff fra årbøkene. Forsamlingen ble inndelt i lag, på hvert av småbordene. Så langt referenten registrerte falt kvissen i smak – og til lått og løye! Laget med historielagets beste hukommelse, Bente Gro vant, og ble behørig feiret.

Lagets leder informerte om årboksalget på OBS Mariero og i Stadionparken. Salget hadde gått strålende og fikk applaus! Det ble samtidig informert om at vi trengte flere folk til å selge årbøker på Mega Gausel, flere meldte seg. Han ville også berømme de av lagets medlemmer som hadde gjort en ekstra innsats for å tilrettelegge for julemøtet, disse fikk en klapp og en liten påskjønning.

Årets julefortelling ble formidlet av Tor T. fra Gausel, med tittel «Jul på Gausel på 50 og 60 tallet». Fint formidlet og gjenkjennbare historier om juleutstillinger med storøyd kikking i utstillingsvinduene til leketøysbutikker, om julemat og juletregang. Aller kjekkest var juletrefesten i Aftenbladet, der hadde de skikkelige harde presanger!

Som avslutning ble det som vanlig avholdt en utlodning.

Møtet ble avsluttet ca 2120.

Stavanger den 27.11.2018

Roar

Årbok 8 klar for salg

Årbok 8 forside

Årbok 8 fra Jåttå og Hinna historielag er nå ferdig og klar for salg. Den inneholder artikler med lokalhistorie fra Hinna bydel. Flere av artiklene dette året handler om hvordan det var å vokse opp i bydelen på ulike tidspunkt, der noen av historiene går helt tilbake til 1930-tallet. Det er Minner fra Hinna, Minner fra skoletida på Jåttå og Vaulen, og Kådnå! Kornmagasinet på Forus. Den største utfordringen i å skrive sin livshistorie er å lete fram gamle minner fra tidlig oppvekst. Ofte kan slike minner være forvrengninger eller feilerindringer. Derfor har vi en artikkel som har nettopp denne ordlyden.

Ellers består årboken av ulike tema slik skikkelige lokalhistoriske årbøker skal være: Om flykonstruktøren Birger Hønningstad fra Forus, som hadde ideen til bygging av Sola flyplass og som bygde Norges første sivile fly. Hetland kommunegård sin historie som har røtter tilbake til 1889, da den ble opprettet som Frue sogns fattiggård og aldershjem. Historien om Mariero Stasjon, der stasjonshuset i år er 100 år. Andre historier er: Da Londonbarna kom til Stavanger, Røverne i Gauselskogen, Historien om Jåttåvågen båtforening og flere andre. Årboken inneholder i alt 23 artikler på 168 sider.

Innhold1Innhold2

Referat fra medlemsmøte 29. oktober 2018

Årbok 8 forsidePetter Urdal ønsket velkommen til de rundt 40 frammøtte. Temaet for kvelden var presentasjon av årbok 8 2018. Petter orienterte om styrets ønsker for framtiden, blant annet at årbøkene burde bli solgt i et større omfang enn til nå. Det kunne blant annet skje ved at hvert medlem av laget kjøpte et gaveeksemplar – årbøkene er jo fortrinnlige gaver! – i tillegg til sitt eget eksemplar. Han spurte også om det var stemning for å begynne møtene en halvtime tidligere slik at folk kunne prate sammen og bli mer kjent med hverandre. Styret ønsker også å gi et eksemplar av årboken til kirker, institusjoner og skoler i bydelen og slik spre det gode budskap. Medlemmene som helhet ga sitt besyv til disse tankene.

Deretter overtok leder av årbokredaksjonen, Jostein Jåtten, og presenterte årboken. Den var den mest omfattende av alle bøkene til nå, og aldri før hadde så mange kommet med bidrag til årboken som nå, noe som fortalte om større engasjement blant medlemmene – og som borger for framtiden. Særlig viktig er det at så mange skrev om oppveksten i bydelen – noe som redaksjonen gjerne ønsker skal fortsette for de videre årbøkene. Jostein overlot ordet til noen av forfatterne i årets årbok, i rekkefølge Roar Norås, Jan Bjarne Bøe, Bente Gro Olsen, Tor Torsteinbø, Jostein Jåtten og Svein Olav Joakimsen. Til slutt sa Jostein Hodne noen ord om Jåttå sin nye «nasjonalsang» – Mimrevalsen.

Så var det kaffe og wienerbrød før leder av Sandnes historielag, Ståle Julius Olsen, sendte sin vennlige hilsen fra sitt lag og byttet deres nyeste årbok med vår årbok. Jørg Eirik Waula orienterte deretter om årbok til Rogaland historielag og virksomhet ellers.

Da det ble åpnet for salg av årboken, ville det ingen ende ta: folk strømmet til og kjøpte både ett og flere eksemplarer. Så langt tyder det på godt salg.

Kvelden ble avsluttet med utlodning av søtegodt.

IMG_2136

Referat fra medlemsmøte 29. september 2018

Historielaget IMG_1481

Leder Petter Urdal ønsket velkommen til de 30 frammøtte.

Dette etter at endel møte deltakere hadde rotet litt med å finne frem til Speiderhuset til Godeset speidergruppe vis a` vis Fritidsgården på Gausel som historielaget hadde leid for kvelden.

 

Kveldens tema var foredrag «Dronningåsen» ved arkeolog Olle Hemdorff fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger/UiS.

Dansken Olle holdt ett interessant foredrag om funn og utgravinger i vårt lokale område.

Foredragsholder opplyste at Jåttå og Gausel området var av stedene  i øvre sjikt vedrørende antall funnet forminner.

Det er svært beklagelig at selve dronninggraven nå er skjult/overbygget av blokker, Olle forklarte om årsaken til dette.

Olle forklarte om hvor funnene var gjort, hva som var funnet og tankene omkring historiene til funnene.

En engasjert Olle gav også klart uttrykk for hva han personlig mente om at mange av forminnene er oppbevart på Museum i Bergen.

 

Så fulgte pausen med kaffe og wienerbrød.

 

Deretter var det spørsmålsrunde til Olle.

Historielaget IMG_1488

Avslutningsvis var det den tradisjonelle utlodningen av søte premier.

 

 

 

Referat fra Jåttå og Hinna historielags vårtur til Ørsdalsvatnet 3 juni 2018

P1030187

P1030175

 

Søndag 3 juni var det klart for årets tur med Jåttå og Hinna historielag i nydelig sommervær. Vi ble hentet av en buss fra Frafjord bilruter utenfor Idun. Hele 56  medlemmer var påmeldt turen. Bussen kjørte oss til Odlandstø, der M/K Ørsdølen lå klar og ventet på oss. Den skulle ta oss med på en rundtur på Ørsdalsvatnet.

 

 

P1030180

 

P1030178

Båten Ørsdølen er bygd i 1963 i Flekkefjord, og den ble fraktet til Odlandstø i seksjoner. Her ble den satt sammen og sjøsatt. Den første motorbåten på Ørsdalsvatnet var «Lillegut» som ble kjøpt i 1900. Det var en liten dampbåt som hadde gått som slepebåt i Oslofjorden.  Den andre båten ble bygget i Skoredalen i tre i 1923, og den gikk i 40 år. Dagens «Ørsdølen» var den siste båten som gikk i organisert rutetrafikk på en innsjø i Rogaland. Trafikken ble formelt avviklet i 1983.

34841729_10154853433949649_2019038867146932224_o (1)

Dampbåten «Lillegut» i Ørsdalsvatnet ved Vassbø. Foto: Erik Hadland Torjusen, foto tatt sommeren 1900. Oppbevaringsinstitusjon: Dalane Folkemuseum

Ørsdalsvatnet er 18 km langt og båten trenger omlag en time til Ørsdalen. Vatnet er 250 meter på det dypeste og derfor er det sjelden islagt. Siste gang det skjedde var i 1835, da kjørte ørsdølane med hest og slede til kirken i Bjerkreim.

 

P1030186

Ørsdalsvatnet, innerst i enden ligger Ørsdalen

På turen fikk vi meget god guiding av båtens mannskap. Etterhvert som vi passerte severdigheter langs ruten sakket båten farten og vi fikk høre stedets historie. Turen innover gikk lang nordsiden av vannet, der det var en rekke med nedlagte gårdsbruk. P1030195På veg til første stopp Dyrskog passerte vi kakehelleren. Her la ørsdølene igjen nistepakkene sine, når de var på vei til kirken i Bjerkreim. Den skulle de ha på tilbaketuren til Ørsdalen.

 

Dyrskog

Båten la til ved bryggen nedenfor gården Dyrskog. Her gikk vi i land, og de som ønsket det kunne gå opp den bratte vegen til gården. Gården Dyrskog ligger på solsiden omlag 80 meter over vannet. Her har samme slekt eid gården siden ca. 1660. Gården ble fraflyttet i mai 1975 da brukerne flyttet til Røysland i Heskestad. Men mange somrer siden har de bodd her og slått og tørket høy, og siden presset høyet i en manuell høypresse og fraktet det til Røysland. Her er og over 200 frukttrær, mest epletrær som det er 35 forskjellige sorter av. Gården bli vist fram i NRK progammet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu i 2012.

P1030204_fix

P1030224

Oppe på Dyrskog kunne vi nye utsikten mot neste stopp på turen Lauperak.

P1030246

Den vanndrevne saga på Dyrskog.

Lauperak

P1030238På Lauperak er det 3 bruk i drift. Gården fikk vei i 1983, da forsvaret bygde radarstasjon på Skykula. Da ble det også slutt med båtruta til Odlandstø. Her gikk hovedferdselsveien mellom Jæren og Østlandet med ferje over til Skoredalen, og over heia til Gya den andre veien. Oppi lia er det en flott steinsatt vei. For vel 1000 år siden skal dronning Astrid ha flyktet denne veien med sønnen Olav Trygvason. Lauperak ligger på skyggesida, og om vinteren er sola borte 12-14 uker. Ved brygga har båtforeningen bygd et selskapslokale, der vi gikk i land. Her koste vi oss med god grillmat og drikke.

 

P1030232

P1030233

Etter Lauperak forsatte turen innover mot Ørsdalen. Her snudde båten og forsatte tilbake langs den bratte sørsiden, der vi passerte Ørsdalsvatnet svar på Prekestolen.  På tilbaketuren kunne vi nyte den flotte naturen og hadde god tid til en drøs over en kopp kaffi.

P1030275

Øsrdalen

Båtturen endte der den begynte på kaien i Odlandstø. Bussen tok oss med tilbake til Hinna, etter en fantastisk flott tur.

 

P1030290

 

Jostein Jåtten (ref. og foto)