Forfatter: Jostein Jåtten

Årbok 8 klar for salg

Årbok 8 forside

Årbok 8 fra Jåttå og Hinna historielag er nå ferdig og klar for salg. Den inneholder artikler med lokalhistorie fra Hinna bydel. Flere av artiklene dette året handler om hvordan det var å vokse opp i bydelen på ulike tidspunkt, der noen av historiene går helt tilbake til 1930-tallet. Det er Minner fra Hinna, Minner fra skoletida på Jåttå og Vaulen, og Kådnå! Kornmagasinet på Forus. Den største utfordringen i å skrive sin livshistorie er å lete fram gamle minner fra tidlig oppvekst. Ofte kan slike minner være forvrengninger eller feilerindringer. Derfor har vi en artikkel som har nettopp denne ordlyden.

Ellers består årboken av ulike tema slik skikkelige lokalhistoriske årbøker skal være: Om flykonstruktøren Birger Hønningstad fra Forus, som hadde ideen til bygging av Sola flyplass og som bygde Norges første sivile fly. Hetland kommunegård sin historie som har røtter tilbake til 1889, da den ble opprettet som Frue sogns fattiggård og aldershjem. Historien om Mariero Stasjon, der stasjonshuset i år er 100 år. Andre historier er: Da Londonbarna kom til Stavanger, Røverne i Gauselskogen, Historien om Jåttåvågen båtforening og flere andre. Årboken inneholder i alt 23 artikler på 168 sider.

Innhold1Innhold2

Referat fra medlemsmøte 29. oktober 2018

Årbok 8 forsidePetter Urdal ønsket velkommen til de rundt 40 frammøtte. Temaet for kvelden var presentasjon av årbok 8 2018. Petter orienterte om styrets ønsker for framtiden, blant annet at årbøkene burde bli solgt i et større omfang enn til nå. Det kunne blant annet skje ved at hvert medlem av laget kjøpte et gaveeksemplar – årbøkene er jo fortrinnlige gaver! – i tillegg til sitt eget eksemplar. Han spurte også om det var stemning for å begynne møtene en halvtime tidligere slik at folk kunne prate sammen og bli mer kjent med hverandre. Styret ønsker også å gi et eksemplar av årboken til kirker, institusjoner og skoler i bydelen og slik spre det gode budskap. Medlemmene som helhet ga sitt besyv til disse tankene.

Deretter overtok leder av årbokredaksjonen, Jostein Jåtten, og presenterte årboken. Den var den mest omfattende av alle bøkene til nå, og aldri før hadde så mange kommet med bidrag til årboken som nå, noe som fortalte om større engasjement blant medlemmene – og som borger for framtiden. Særlig viktig er det at så mange skrev om oppveksten i bydelen – noe som redaksjonen gjerne ønsker skal fortsette for de videre årbøkene. Jostein overlot ordet til noen av forfatterne i årets årbok, i rekkefølge Roar Norås, Jan Bjarne Bøe, Bente Gro Olsen, Tor Torsteinbø, Jostein Jåtten og Svein Olav Joakimsen. Til slutt sa Jostein Hodne noen ord om Jåttå sin nye «nasjonalsang» – Mimrevalsen.

Så var det kaffe og wienerbrød før leder av Sandnes historielag, Ståle Julius Olsen, sendte sin vennlige hilsen fra sitt lag og byttet deres nyeste årbok med vår årbok. Jørg Eirik Waula orienterte deretter om årbok til Rogaland historielag og virksomhet ellers.

Da det ble åpnet for salg av årboken, ville det ingen ende ta: folk strømmet til og kjøpte både ett og flere eksemplarer. Så langt tyder det på godt salg.

Kvelden ble avsluttet med utlodning av søtegodt.

IMG_2136

Referat fra medlemsmøte 29. september 2018

Historielaget IMG_1481

Leder Petter Urdal ønsket velkommen til de 30 frammøtte.

Dette etter at endel møte deltakere hadde rotet litt med å finne frem til Speiderhuset til Godeset speidergruppe vis a` vis Fritidsgården på Gausel som historielaget hadde leid for kvelden.

 

Kveldens tema var foredrag «Dronningåsen» ved arkeolog Olle Hemdorff fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger/UiS.

Dansken Olle holdt ett interessant foredrag om funn og utgravinger i vårt lokale område.

Foredragsholder opplyste at Jåttå og Gausel området var av stedene  i øvre sjikt vedrørende antall funnet forminner.

Det er svært beklagelig at selve dronninggraven nå er skjult/overbygget av blokker, Olle forklarte om årsaken til dette.

Olle forklarte om hvor funnene var gjort, hva som var funnet og tankene omkring historiene til funnene.

En engasjert Olle gav også klart uttrykk for hva han personlig mente om at mange av forminnene er oppbevart på Museum i Bergen.

 

Så fulgte pausen med kaffe og wienerbrød.

 

Deretter var det spørsmålsrunde til Olle.

Historielaget IMG_1488

Avslutningsvis var det den tradisjonelle utlodningen av søte premier.

 

 

 

Referat fra Jåttå og Hinna historielags vårtur til Ørsdalsvatnet 3 juni 2018

P1030187

P1030175

 

Søndag 3 juni var det klart for årets tur med Jåttå og Hinna historielag i nydelig sommervær. Vi ble hentet av en buss fra Frafjord bilruter utenfor Idun. Hele 56  medlemmer var påmeldt turen. Bussen kjørte oss til Odlandstø, der M/K Ørsdølen lå klar og ventet på oss. Den skulle ta oss med på en rundtur på Ørsdalsvatnet.

 

 

P1030180

 

P1030178

Båten Ørsdølen er bygd i 1963 i Flekkefjord, og den ble fraktet til Odlandstø i seksjoner. Her ble den satt sammen og sjøsatt. Den første motorbåten på Ørsdalsvatnet var «Lillegut» som ble kjøpt i 1900. Det var en liten dampbåt som hadde gått som slepebåt i Oslofjorden.  Den andre båten ble bygget i Skoredalen i tre i 1923, og den gikk i 40 år. Dagens «Ørsdølen» var den siste båten som gikk i organisert rutetrafikk på en innsjø i Rogaland. Trafikken ble formelt avviklet i 1983.

34841729_10154853433949649_2019038867146932224_o (1)

Dampbåten «Lillegut» i Ørsdalsvatnet ved Vassbø. Foto: Erik Hadland Torjusen, foto tatt sommeren 1900. Oppbevaringsinstitusjon: Dalane Folkemuseum

Ørsdalsvatnet er 18 km langt og båten trenger omlag en time til Ørsdalen. Vatnet er 250 meter på det dypeste og derfor er det sjelden islagt. Siste gang det skjedde var i 1835, da kjørte ørsdølane med hest og slede til kirken i Bjerkreim.

 

P1030186

Ørsdalsvatnet, innerst i enden ligger Ørsdalen

På turen fikk vi meget god guiding av båtens mannskap. Etterhvert som vi passerte severdigheter langs ruten sakket båten farten og vi fikk høre stedets historie. Turen innover gikk lang nordsiden av vannet, der det var en rekke med nedlagte gårdsbruk. P1030195På veg til første stopp Dyrskog passerte vi kakehelleren. Her la ørsdølene igjen nistepakkene sine, når de var på vei til kirken i Bjerkreim. Den skulle de ha på tilbaketuren til Ørsdalen.

 

Dyrskog

Båten la til ved bryggen nedenfor gården Dyrskog. Her gikk vi i land, og de som ønsket det kunne gå opp den bratte vegen til gården. Gården Dyrskog ligger på solsiden omlag 80 meter over vannet. Her har samme slekt eid gården siden ca. 1660. Gården ble fraflyttet i mai 1975 da brukerne flyttet til Røysland i Heskestad. Men mange somrer siden har de bodd her og slått og tørket høy, og siden presset høyet i en manuell høypresse og fraktet det til Røysland. Her er og over 200 frukttrær, mest epletrær som det er 35 forskjellige sorter av. Gården bli vist fram i NRK progammet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu i 2012.

P1030204_fix

P1030224

Oppe på Dyrskog kunne vi nye utsikten mot neste stopp på turen Lauperak.

P1030246

Den vanndrevne saga på Dyrskog.

Lauperak

P1030238På Lauperak er det 3 bruk i drift. Gården fikk vei i 1983, da forsvaret bygde radarstasjon på Skykula. Da ble det også slutt med båtruta til Odlandstø. Her gikk hovedferdselsveien mellom Jæren og Østlandet med ferje over til Skoredalen, og over heia til Gya den andre veien. Oppi lia er det en flott steinsatt vei. For vel 1000 år siden skal dronning Astrid ha flyktet denne veien med sønnen Olav Trygvason. Lauperak ligger på skyggesida, og om vinteren er sola borte 12-14 uker. Ved brygga har båtforeningen bygd et selskapslokale, der vi gikk i land. Her koste vi oss med god grillmat og drikke.

 

P1030232

P1030233

Etter Lauperak forsatte turen innover mot Ørsdalen. Her snudde båten og forsatte tilbake langs den bratte sørsiden, der vi passerte Ørsdalsvatnet svar på Prekestolen.  På tilbaketuren kunne vi nyte den flotte naturen og hadde god tid til en drøs over en kopp kaffi.

P1030275

Øsrdalen

Båtturen endte der den begynte på kaien i Odlandstø. Bussen tok oss med tilbake til Hinna, etter en fantastisk flott tur.

 

P1030290

 

Jostein Jåtten (ref. og foto)

Referat fra årsmøtet 26.2.2018

Møtet startet med at Petter Urdal ønsket de nesten 40 frammøtte velkommen før han ga ordet til kveldens foredragsholder, Odin Leirvåg. Emnet var «Forus flyplass – strategi og roller 1931-1946». Allerede tidlig på 30-tallet lanserte ingeniør Birger Hønningstad ideen om en flyplass ved Stavanger. Den ble anlagt i 1937 som en sivil flyplass, men fikk en strategisk betydning under krigen, selv om den ikke spilte den rolle under krigen som tyskerne først håpet på. Forus flyplass ble anlagt som en avlastning for Sola flyplass. Det var en engasjert og veltalende foredragsholder som balanserte fint mellom mange detaljer og breie oversyn, et godt eksempel på hvordan den lokale historien beriker den store beretningen. Krigsårene fikk naturligvis størst oppmerksomhet. Det vil føre for langt å gå inn i detaljene i utviklingen av Sola og Forus flyplass. De som er interessert i emnet, kan lese «Tyske vinger over Sola og Forus» (2014), forfattet av Militærhistorisk forening Rogaland. Foredraget fenget tilhørerne noe som de mange spørsmålene etterpå tydet på.

Etter foredraget var det kaffe og wienerbrød før selve årsmøtesakene. (Se årsmelding og vedlegg til årsmelding):

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.
 2. Petter ble valgt til ordstyrer og Jan Bjarne Bøe til referent.
 3. Årsberetning ble presentert og kommentert av Petter og ble godkjent ved akklamasjon.
 4. Regnskapet for 2017 ble presentert og kommentert av Atle Ellefsen. Det ble stilt spørsmål til hva man skulle bruke overskudd/bankinnskudd til. Styret vil komme tilbake til dette ved et seinere tidspunkt. Deretter ble regnskapet godkjent ved akklamasjon.
 5. Kontingenten ble vedtatt å være den samme som i 2017 – kr. 180 pr medlem. Vedtatt ved akklamasjon.
 6. Valg av tillitsvalgte var i samsvar med valgkomiteens innstilling og ble vedtatt ved akklamasjon.
 7. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ. Styret oppnevner delegatene. Vedtatt ved akklamasjon.
 8. Innkommet forslag om endring av navn på historielaget: Nytt navn Hinna bydels historielag – gnr. 13 til gnr. 19. Flere fikk ordet, og debatten var tidvis hektisk. Det ble reist forslag om utsettelse av saken, men forslaget kom i mindretall (9 stemmer). Ifølge vedtektene skal navneskifte vedtas med 2/3-flertall ved skriftlig votering. Resultatet ble: Mot navneskifte 25 stemmer, for navneskifte 7 stemmer, blank votering 1 stemme. Forslaget ble derfor ikke vedtatt, og lagets navn forblir Jåttå og Hinna historielag.

Etter årsmøtesakene var ferdigbehandlet, var det tid for påskjønnelse til fortjente: medlemmer av årbokredaksjonen, revisor, valgkomiteen, matkomiteen, avtroppende styremedlem Arild Morten Olsen og Bente Gro Olsen for omfattende engasjement i historielaget.

Petter orienterte om neste møte (23.4.) og Tom Landa orienterte om sommerturen til Ørsdalsvatnet før utlodningen av utvalgte sjokolader.

 

Årsmøte og medlemsmøte mandag 26. februar 2018 kl. 19:00 på Idun

Saksliste:

 1. Åpning av leder, konstituering.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 1. Årsberetning for 2017 ved leder Petter.
 1. Regnskap for 2017 ved kasserer Atle
 1. Fastsettelse av kontingent for Jåttå og Hinna historielag 2018.
 1. Valg av tillitsvalgte ved valgkomiteen, se vedlegg.
 1. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ.
 1. Innkomne forslag: Forslag til av endring av lagets navn. Se vedlegg: Nytt navn på Jåttå og Hinna historielag
 2. Foredrag  «Sola og Forus sine roller under andre verdenskrig» ved Odin Leirvåg. Årsmøte.

Kaffimat  og kaffi.

Laust og fast fra laget.

Utlodning

Entre;  Medlemmer kr 30 og ikke medlemmer kr 50

Årsmelding, regnskap og valgkomiteens forslag vil bli utsendt på mail før møtet.

 

Vennlig hilsen for styret

Atle Ellefsen

 

Referat fra medlemsmøte 29.1.18

Petter Urdal ønsket velkommen de vel 40 frammøtte. Kveldens tema var foredrag «Hinna Idrettslag 100 år» ved Torbjørn Hinna. Men før foredragsholderen slapp til, ønsket Tom Landa å hilse fra «rivalen» Vaulen fotballklubb, som i følge han var suveren i forhold til Hinna! Og dermed var tonen satt for et muntert og detaljert foredrag. I sin tid var det flere religiøse foreninger på Hinna, men det fantes ingen idrettsforening – før man i 1917 dannet Hinna Idrettslag. Torbjørn foredro med stor sikkerhet utviklingen av idrettslaget, nesten år for pr. Det vil føre for langt her å gjengi utviklingen av idrettslaget. Etter foredraget ble det vist to filmer – fra åpningen av stadion i 1956 og friidrettsbanen i 1958. Uten tvil satte tilhørerne stor pris på foredraget og filmene. De som ønsker den detaljerte gjennomgangen, kan kjøpe boken «Hinna Idrettslag 100 år».

Så fulgte pausen med kaffe og wienerbrød. Deretter orienterte Petter om salg av fastelavensris til inntekt for Hinna sanitetsforening, om salg av årbøkene, og om neste møte 26.2. (årsmøte). Etterpå var det den tradisjonelle utlodningen av nøye innkjøpte Freia sjokolade.

Bente Gro Olsen orienterte om tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Signe Godeseth Figved den 19.2.18. Signe får fortjenestemedaljen for sitt langvarige arbeid i lokalsamfunnets tjeneste, som lærer på Jåtten skole og aktiv deltaker i mange frivillige organisasjoner

Mandag 29. januar kl. 19:00, Idun. Foredrag: Hinna Idrettslag 100 år

Foredrag « Hinna Idrettslag 100 år »  ved Torbjørn Hinna.

HIL

Boken er ført i pennen av Egil Rugland og rikt illustrert med foto av Eirik Anda med assistanse fra faren Tor Anda.

Illustrasjoner, design og tilrettelegging: Kurt Jan Wathne.

Boken kan også bestilles ved henvendelse til Thorbjørn Hinna, 913 93 062, torbjorn.hinna@lyse.net

Boken vil også selges på møtet i morgen og koster kr 200,-

 

Styret