Referat fra årsmøtet 26.2.2018

Møtet startet med at Petter Urdal ønsket de nesten 40 frammøtte velkommen før han ga ordet til kveldens foredragsholder, Odin Leirvåg. Emnet var «Forus flyplass – strategi og roller 1931-1946». Allerede tidlig på 30-tallet lanserte ingeniør Birger Hønningstad ideen om en flyplass ved Stavanger. Den ble anlagt i 1937 som en sivil flyplass, men fikk en strategisk betydning under krigen, selv om den ikke spilte den rolle under krigen som tyskerne først håpet på. Forus flyplass ble anlagt som en avlastning for Sola flyplass. Det var en engasjert og veltalende foredragsholder som balanserte fint mellom mange detaljer og breie oversyn, et godt eksempel på hvordan den lokale historien beriker den store beretningen. Krigsårene fikk naturligvis størst oppmerksomhet. Det vil føre for langt å gå inn i detaljene i utviklingen av Sola og Forus flyplass. De som er interessert i emnet, kan lese «Tyske vinger over Sola og Forus» (2014), forfattet av Militærhistorisk forening Rogaland. Foredraget fenget tilhørerne noe som de mange spørsmålene etterpå tydet på.

Etter foredraget var det kaffe og wienerbrød før selve årsmøtesakene. (Se årsmelding og vedlegg til årsmelding):

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.
  2. Petter ble valgt til ordstyrer og Jan Bjarne Bøe til referent.
  3. Årsberetning ble presentert og kommentert av Petter og ble godkjent ved akklamasjon.
  4. Regnskapet for 2017 ble presentert og kommentert av Atle Ellefsen. Det ble stilt spørsmål til hva man skulle bruke overskudd/bankinnskudd til. Styret vil komme tilbake til dette ved et seinere tidspunkt. Deretter ble regnskapet godkjent ved akklamasjon.
  5. Kontingenten ble vedtatt å være den samme som i 2017 – kr. 180 pr medlem. Vedtatt ved akklamasjon.
  6. Valg av tillitsvalgte var i samsvar med valgkomiteens innstilling og ble vedtatt ved akklamasjon.
  7. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ. Styret oppnevner delegatene. Vedtatt ved akklamasjon.
  8. Innkommet forslag om endring av navn på historielaget: Nytt navn Hinna bydels historielag – gnr. 13 til gnr. 19. Flere fikk ordet, og debatten var tidvis hektisk. Det ble reist forslag om utsettelse av saken, men forslaget kom i mindretall (9 stemmer). Ifølge vedtektene skal navneskifte vedtas med 2/3-flertall ved skriftlig votering. Resultatet ble: Mot navneskifte 25 stemmer, for navneskifte 7 stemmer, blank votering 1 stemme. Forslaget ble derfor ikke vedtatt, og lagets navn forblir Jåttå og Hinna historielag.

Etter årsmøtesakene var ferdigbehandlet, var det tid for påskjønnelse til fortjente: medlemmer av årbokredaksjonen, revisor, valgkomiteen, matkomiteen, avtroppende styremedlem Arild Morten Olsen og Bente Gro Olsen for omfattende engasjement i historielaget.

Petter orienterte om neste møte (23.4.) og Tom Landa orienterte om sommerturen til Ørsdalsvatnet før utlodningen av utvalgte sjokolader.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *