Referat fra medlemsmøte i Jåttå og Hinna historielag 30.10.17

Petter Urdal åpnet møtet ved å ønske velkommen de vel 50 frammøtte. Han ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Rolf Magne Bøe. Foredraget het «Jærbanen Stavanger-Egersund 1878-2017»

Rolf Magne Bøe har hele sitt yrkesaktive liv vært knyttet til jernbanedriften, storparten til verksted for den lokale jernbanen. Jærbanen kom i stand ved at Stavanger, Sandnes og andre Jærkommuner samlet inn 1,6 millioner kroner. I begynnelsen var det en viss strid om traseen – skulle den gå via Sola eller rett sør fra Stavanger til Sandnes, som ble valgt. Også seinere var det strid om hvor stasjonene skulle ligge, for det ble antatt av jernbanen vil medføre større salg og økt virksomhet for øvrig. Og det ble også resultatet: den økonomiske veksten på Jæren ville ha vært umulig uten jernbanen.

Foredraget var knyttet opp til mange unike historiske foto, ispedd anekdoter og småstubber som ga foredraget en lett tone. Folk humret og mintes gamle dager. Etter foredraget var det tid til spørsmål.

Deretter ble det servert kaffe og wienerbrød.

Petter orienterte om –

  • Salg av årboken 25.11. + 2.12. + 9.12. på Stadionparken og OBS. Flere meldte seg frivillig til å delta på salgstendene.
  • Julemøte 27.11.
  • Vårens møter 28.1. () + 26.2. (årsmøte) + 23.4. () + 28.5. (sommerutflukt) NB møtet i mars utgår pga. påske.

Kveldens andre høydepunkt – utlodning av søtegott – ble håndfast ledet av Petter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *